zondag 9 juni 2013

Dag 9


Mediawijsheid


" Geheel van kennis en vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld"


Kennis informatievaardigheden
Wat is waar?
Brongebruik (realistisch en betrouwbaar)
knippen en plakken
Manipulatie van tekst: waarheid voor het moment dat het er staat
Wikipedia is ingang tot bronvermeldingen

Photoshop kleurt de geschiedenis
Goed kijken > er wordt gespeeld met beelden en foto’s. Van 2 foto’s wordt een nieuwe werkelijkheid gemaakt.
film: applaus herhalen, plakken
Door woordkeuze wordt je ook beïnvloed!

Om kinderen kritisch te laten kijken naar de media van nu kun je de volgende vragen stellen; Is het waar/realistisch? Mag je zomaar alles knippen en plakken?

Dove reclame: de wereld door de ogen van een kind

WAAR!!
Ict vaardigheden > omgaan met, programma’s/apparaten
Mentaliteit > veiligheid, waarden en normen. Consequenties.

Verbindingen tussen media- en kunsteducatie


Het vormde een bedreiging
Media-educatie TOEN: protectionistisch
Het was pulp, plat, roept geweld op, veel seksualiteit. Slecht voor de jeugd

Mediawijsheid nu: Constructief
Op zoek naar manipulatie.. We zijn ons bewust van wat de media doet.. we zijn er aan gewend.
Nieuwe media als meerwaarde
Vertrouwd met de media
jongeren en moderne media: consument en producent, film it yourself!
oneindig veel mogelijkheden
Eboman > educatief programma!
7 mediawijze thema’s

-         Interculturaliteit (culturen met elkaar mengen)
       Globalisering van de wereld: iedereen doet hetzelfde maar wat is onze eigen 
       identiteit
-         Lichaam (invloed op je lichaam)
-         Medium (hergebruiken)
-         Identiteit
-         Privacy
-         Macht en media (regeringen, reclame enz)
-         Spelen (gamen, online samenwerken
-      Photoshop


Eye opener( persoonlijke en professionele ontwikkeling): Als je nu vraagt: "Noem eens een kunstenaar op? " Dan hebben we het over Vincent van Gogh, Karel  Appel, Rembrandt enz. Kinderen van nu zitten midden in het modernisme, dus ook moderne kunstenaars. Moderne kunstenaars van nu; Laric, Carmen Chueng, Cindy Shermen. Tijden veranderen, de kunst ook! Ik wil dat kinderen kennis laten maken met moderne kunst in de klas.Mediawijze kunstles vanuit Frisseblik.
Deze organisatie ontwerpt en geeft lessen om kinderen mediawijzer te maken

Wat is waar?

Begrijpend kijken: wat is het effect voor mij?
Non-fictie media; nieuws en documentaire
Media als gereedschap
-         Op onderzoek uit te gaan
-         Een creatief verhaal vertellen
-         Ontmoetingen tot stand brengen
-         Talenten ontwikkelen
-         Mediawijsheid te vergroten

Er is geen storybordEye-opener (persoonlijke en professionele ontwikkeling): Ik heb na deze bijeenkomst duidelijk een frisse blik gekregen wat mediawijsheid echt inhoud. Op school hebben we meegedaan aan Mediamasters/projecten met als thema privacy en identiteit. De andere thema's daar zijn we nog niet dieper op ingegaan. Ik denk dat het heel belangrijk is om in je onderwijs de 7 mediawijze thema's naar voren te laten komen (bijv. met lessen van de frisseblik). De media is overal, we zitten er middenin. Kinderen moeten bewuster worden hoe ze hier kritisch naar moeten kijken en er mee omgaan in de dagelijkse praktijk. Ook is het belangrijk dat kinderen alert zijn op veilig gebruik van het internet.Dag 8Beeld en geluid 


Hoe ziet de opbouw van een film instructie eruit?


Onderwerpkeuze: 
Wat is je doelgroep?Script/Storyboard: 
Wat wil je gaan vertellen? Probleemstelling. Hoe ga je het visualiseren?
Zo kort mogelijk: to the point. Hoe ga je het overdragen? Wat heb je nodig in je storyboard > sleutelwoorden (zodat je het verhaal kunt volgen)
Standpunt/Shot: 
over de schouder heen kijken, vanuit eigen oogpunt, waar plaats je de camera?
Montage/Tempo; 
alles weghalen wat mensen al snappen (less is more)
Muziek/Geluidseffecten
Opdracht en reflectie
Eye-opener
Ik vond het super gaaf om tijdens de presentatie van Guido op een andere manier naar (instructie)filmpjes te kijken. Je kijkt veel bewuster als je let op bovenstaande opbouw. Vooral wat de invloed is van shot, montage en geluid. Alles begint met een storyboard. Ik merk dat ik nu ook anders kijk naar reclames op tv. Leuk om te zien en horen dat bepaalde dingen opvallen! Effecten die bijvoorbeeld overbodig zijn en/of gemonteerde stukjes.

Met behulp van pixton zijn we zelf aan de slag gegaan. Eerst een storyboard maken en dan een strip ontwerpen.
Storyboard: op vakantie in Rome, Kees vraagt Simone ten huwelijk, Simone in de wolken zo blij!

Super leuk! Met de kinderen strips maken > www.pixton.com


Script maken, nu met foto's 

"Hoe maak je thee?"

1. Thee in beeld
2. benodigdheden pakken, waterkoker, theezakje 
3. water koken in beeld brengen (tijd, knop aan)
4. kopje vullen met warm water, zakje er in.


Instructie film: Hoe maak je thee?
Door: Eefje en Simone 
Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Die uitdrukking krijgt voor mij steeds meer betekenis. Instructie filmpjes zijn goed te gebruiken in je onderwijs. Zeker als je een film zelf gaat ontwerpen of de kinderen een instructie film laat ontwerpen. Ik zie veel mogelijkheden om kinderen aan de slag te laten gaan aan de hand van een storyboard. Als goede PR voor de school zou je een introductie film kunnen maken en op de website zetten. Dit lijkt me interessant en leuk om te doen. Ik wil daar mee aan de slag. Vragen die ik mezelf vooraf kan stellen: Waar staat onze school voor? Hoe laat ik dat ZIEN? Welke effecten gebruik ik, camera stand, tempo enz.? Wat wil ik met dit filmpje aan de bezoekers van de site laten zien over de Dommeldalschool.